مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان به ریاست محمد شرفشاهی، با حضور دانیال کنار بلند مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد.

در این جلسه بهروز عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر غلامرضا مقیمی قام مقام هلدینگ پتروفرهنگ نیز حضور داشتند.

 

 

Share :