مناقصه

آگهی مناقصه تامین مواد اولیه غذایی جهت کترینگ و رستوران در منطقه عسلویه