زمینه فعالیت

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان min

زمینه فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت به شرح ماده ۲ اساسنامه طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ و همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷( و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ ) موضوع فعالیت شرکت اصلاح که به شرح روبرو می‎باشد:

۱. انجام فعالیت‌های اقتصادی در امور سرمایه گذاری، تولیدی، فرآوری و تجارت مواد و محصولات پتروشیمی و مواد خام اعم از آلی و یا معدنی از جمله:

۲. انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های سرمایه گذاری، اجرای طرح ها در راستای موضوع فعالیت.

۳. انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به تحقق اهداف و موضوعات فعالیت شرکت کمک نماید.

۴. احداث هتل و مجتمع های گردشگری و ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی و مدیریت هتل به موجب مجوز شماره ۴۲/۱۲۵/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ صادره از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.

۵. فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرک‌های مسکونی، تجاری و اداری، طرح‌های صنعتی، پارکینگ و فضای شهری.

۶. انجام کلیه خدمات ساختمانی، نگهداری واحدها و تأسیسات همچنین ایجاد و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های اقتصادی، طراحی سیستم ها و بازاریابی و ارائه خدمات مدیریت پروژه، مدیریت پسماند و خدمات رایانه‌ای.

۷. خدمات مربوط به تهیه، طبخ، توزیع و سرویس دهی غذا به اشخاص حقوقی و حقیقی مربوط به امور رستوران‌ها یا غذای بیرو بر.

۸. خدمات تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اجرای قرارداد با شرکتها و مراکز مختلف و سایر فعالیتهای موضوع اساسنامه.