ماموریت

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان min

ماموریت اصلی شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان انجام پشتیبانی متمرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های شرکت انرژی سپهر با هدف تسهیل و تسریع در بهره‌برداری پروژه‌های در دست اجرای آن ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش هلدینگ انرژی سپهر می‌باشد.