خدمات اقامت

بهره ‌برداری از فاز اول هتل و مهمانسرای سپهر

number1 2

تلاش برای بهبود کیفیت خدمات مهمانداری در مهمانسرای سپهر

مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان خدماتی مستقر در مهمانسرای سپهر با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایت ساکنان در مهمانسرا.

number2

راهبری و نگهداری از مهمانسرا و ارائه خدمات مستمر (بدون توقف) در مهمانسرای سپهر

مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان خدماتی مستقر در مهمانسرای سپهر با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایت ساکنان در مهمانسرا.

% ۰
اتاق در اختیار دنا
% ۰
اتاق در اختیار سبلان
% ۰
اتاق در اختیار قطب
۰
تعداد کل اتاق ها

گالری تصاویر