خدمات پرواز

number1 2

برقراری خدمات پروازی کارکنان هلدینگ سپهر در تهران و عسلویه

انعقاد قرارداد هتلینگ و تامین پرواز با شرکت کیمیا پارس خاورمیانه و برگزاری مراسم افتتاحیه و انجام تشریفات آن شرکت.

number2

تلاش برای گسترش سطح کیفیت خدمات

از طریق هماهنگی مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و خطوط هواپیمایی