خدمات خانه‌داری

number1 2

خدمات خانه‌داری:

این نوع فعالیت از مواردی است که مجموعه قطب در حال ارائه آن به مشتریان خود از جمله شرکت دنا می باشد.

number2

خدمات لاندری (خشکشویی) :

لاندری (خشکشویی) یکی از دغدغه های بزرگ افراد در سازمانهای واقع در عسلویه می باشد لیکن، مجموعه قطب سپهر لاوان با راه اندازی و اجرای حرفه ای خدمات سازمانی خشکشویی سعی در برطرف ساختن این مشکل دارد. در واقع واحد خدمات خانه داری و لاندری به یکدیگر وابسته بوده و فعالیت مناسب این دو واحد موجب رضایت مشتریان خواهد شد.