مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، 11 آبان ماه 1401با حضور غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ، بهروز عباسی مدیرعامل انرژی سپهر، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره انرژی سپهر ،به ریاست محمد شرفشاهی و به دبیری دانیال کنار بلند مدیــرعامل قطب برگزار شد. مدیرعامل شرکت در...

ادامه مطلب...

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان به ریاست محمد شرفشاهی، با حضور دانیال کنار بلند مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد. در این جلسه بهروز عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر غلامرضا مقیمی قام مقام هلدینگ پتروفرهنگ نیز حضور داشتند.    

ادامه مطلب...