دکتر دانیال کنار بلند

دانیال کناربلند به عنوان سرپرست شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات محسن روشندل در مدت زمان مدیرعاملی شرکت، دکتر دانیال کناربلند به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان از زیر مجموعه های هلدینگ انرژی سپهر و هلدینگ پتروفرهنگ است که ماموریت دارد خدمات غیرصنعتی متمرکز به شرکت های تحت پوشش هلدینگ انرژی سپهر ارائه دهد.

از مهم ترین خدمات این شرکت، کیترینگ، هتلینگ، آموزش، تشریفات، امور مسافرت و حمل نقل، برندینگ، تامین نیرو و گردشگری می باشد.

Share :

مطالب اخیر