feature-pegj7kqhqme29mexx7jh1926cm0g1r1fi2py13mj5m

برگزاری دوره آموزشی مبانی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را با تدریس مهندس هادی حاجی باقری برگزار کرد.

همزمان با این دوره که با حضور کارکنان هلدینگ انرژی سپهر و شرکت های تابعه دایر گردید، کارگاه جنبی آموزشی نیز در راستای دانش افزایی ، مهارت آموزی و تغییر نگرش شرکت کنندگان برگزار شد.

شرکت قطب با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و انجام تست کرونا از تمام شرکت کنندگان، مرحله نخست این دوره را برگزار و طی هفته آتی نیز مرحله دوم این دوره را دایر تا در نهایت با برگزاری آزمون، کارنامه آموزشی پرسنل صادر گردد.

گفتنی است پیش از این نیز شرکت قطب، دوره های آموزشی «آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2015 » ، « آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 » و «آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ISO 45001:2018 » را برای کارکنان هلدینگ و شرکت های زیر مجموعه در شهرستان عسلویه برگزار کرده است.

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
مطالب اخیر