گالری خدمات کترینگ

از دیگر خدمات این مجموعه، رستوران داری و طبخ غذا (کترینگ) است. ظرفیت پخت و خروجی در هر وعده غذایی به میزان ۹۰۰۰ پرس میباشد .از جمله موارد دیگر که میتوان در این زمینه به آن اشاره کرد ، خدمات پخت غذا در سازمان مشتری است که به دو صورت امکان پذیر است : ۱) با تجهیزات مشتری ۲) با تجهیزات خود مجموعه قطب

Share :